top of page

Rozwiązujemy problemy z oczyszczaniem
spalin w przemyśle energetycznym
i ogólnym

Sorbet
Sorbent info

Sorbent z ekspandowanych materiałów nieorganicznych do zmniejszania zawartości rtęci w spalinach

Absory sorbent

Płynny dodatek do wychwytywania rtęci w absorberze metody mokrej odsiarczania gazów spalinowych

Absory_IBS-container.png

Programowe vs. Produktowe podejście do rozwiązania demerkuryzacji rtęci gazów spalinowych

Podejście programowe

kompleksowe, zindywidualizowane rozwiązanie demerkuryzacji rtęci z gazów spalinowych

 • Analiza procesu źródła zanieczyszczeń

 • Optymalizacja właściwości sorbentu

 • Optymalizacja dawkowania sorbentu

 • Optymalizacja ekonomiczna w zależności
  od ilości wychwyconej rtęci

Podejście produktowe

dostawa standaryzowanego sorbentu zoptymalizowanego pod kątem referencyjnych źródeł zanieczyszczeń

 • Stały skład sorbentu

 • Optymalizacja dawkowania sorbentu

 • Optymalizacja ekonomiczna w zależności od ilości dawkowanego sorbentu

Podejście programowe

 • Dostosowanie produktu do indywidualnych instalacji
  Optymalizacja nie tylko dawki sorbentu na Nm3 spalin, ale także zawartości poszczególnych (szczególnie aktywnych) składników sorbentu

Programovýpřístup
 • Koszty w odniesieniu do ilości wychwyconej rtęci w porównaniu do objętości gazów spalinowych

 • Zrozumienie procesów, identyfikacja czynników ograniczających i specyfiki każdej instalacji
  Pomiar właściwości gazów spalinowych i popiołu, temperatury gazów spalinowych, stężenia tlenku siarki, czasu kontaktu, parametrów popiołu, stężenia Hg

 • Możliwość wykorzystania potencjału sorpcyjnego popiołu lotnego

 • Optymalizacja kosztów logistyki i magazynowania

Produkty

Produkty

Sorbent
Absory sorbent

Sorbent

 • Drobnoziarnisty materiał proszkowy na bazie mineralnej z dodatkami reaktywnymi

 • Expandowany składnik mineralny o niskim ciężarze właściwym zapewnia łatwe pompowanie materiału i optymalne rozproszenie cząstek w spalinach

 • Sorbent nie tworzy mieszankę wybuchową (nie zawiera węgla aktywnego)

 • Sorbent ma minimalny wpływ na skład VEP (dominującym składnikiem są glinokrzemiany)

Zasada działania

 • Rozpylanie sorbentu do strumienia gazów spalinowych przed separatorem cząstek stałych

 • Utlenianie rtęci elementarnej, wiązanie utlenionej postaci rtęci z sorbentem i innymi cząstkami stałymi w spalinach

 • Oddzielanie Hg od gazów spalinowych w separatorze cząstek stałych

Aplikacja i implementacja

 • Sorbent można pompować pneumatycznie (napełnianie zbiorników i precyzyjne dawkowanie do spalin)

 • Sorbent transportowany jest w workach („big bag”) lub cysternach samochodowych

 • Sorbent można przechowywać w workach lub silosach z aeracją

Aditivum
Absory_IBS-container.png

Płynny dodatek do absorbera odsiarczania

 • Wodny roztwór składnika reakcyjnego jest nieskończenie mieszalny z roztworem w absorberze

 • Produktem reakcji z rtęcią jest nierozpuszczalny osad, który pozostaje w zawiesinie

 • Pozytywny wpływ na VEP - zmniejszenie wymywalności rtęci i innych metali ciężkich

Zasada działania

 • Dawkowania roztworu dodatku do obiegu cyrkulacyjnego absorbera

 • Wytrącanie rozpuszczonej rtęci do nierozpuszczalnego produktu

 • Oddzielenie osadu wraz z produktem odsiarczania

Aplikacja i implementacja

 • Dodatek jest dostarczany w postaci roztworu wodnego

 • Aplikacja za pomocą pomp dawkujących do obiegu cyrkulacyjnego

 • Transport i przechowywanie w pojemnikach IBC (1000l)

Usługi

Testy aplikacyjne

 • Planowanie i organizacja testów aplikacyjnych

 • Zapewnienie pomiarów (autoryzowane, operacyjne)

 • Ocena wyników

Služby

Modelowanie

 • Modelowanie matematyczne przepływu gazów spalinowych

 • Analiza obecnego stanu systemu

 • Projektowanie optymalnych punktów dawkowania i pomiaru

Doradztwo

 • Ocena aktualnego stanu technologii

 • Zalecenia dotyczące opracowania strategii demerkuryzacji

 • Projekt indywidualnego składu sorbentu

 

Absory s.r.o.

U Podjezdu 523/2, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, Republika Czeska

REGON: 108 36 063

NIP: CZ10836063

Posiadacz patent na unikalny nieorganiczny sorbent do wychwytywania rtęci z gazów spalinowych.

Współpracujemy z kilkoma czeskimi uniwersytetami i placówkami akademickimi.

 
bottom of page